Mình cũng vừa đọc được tin này, thấy đau lòng quá. Không biết có mẹ nào ở Thanh Hóa có thể đứng ra làm đầu cầu nhận đồ giúp đỡ cháu bé ko? Mình sẽ cố gắng đi một chuyến Thanh Hóa, có mẹ nào hay bạn bè các mẹ ở đó thì lên tiếng nhé.


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=55880