Em nhận được email từ đồng nghiệp, không verify được độ chính xác của thông tin nhưng em cứ post lên đây ạ. Mẹ nào có biet trường hợp nào thì thông báo cho bạn dưới đây ạ:Xin loi lam phien moi nguoi: Tháng 11 này có phái dòan Bác si từ Mỹ qua khám bệnh và phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị HỞ HÀM ẾCH VA TAI MUI HỌNG. Xin mọi nguời bớt chút thời gian thông báo dến tất cả những ai nằm trong truờng hợp này dể Hung biết lên danh sách. Vui lòng cho thông tin tên, tuổi, dịa chỉ, tel...va gửi qua dịa chỉ email của Hung.(
hunghandicap@yahoo.com
) hoac handphone 0908.020.555. Trân trọng cảm on.... gửi giúp di mọi nguời!