Trên đà thành công của lần 1 - lần 2 - Lần 3 - Lần 4 - Hãy xem


Suất ăn viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 1 ngày 16.03.2008


Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 2 ngày 28.03.2008


Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 3 ngày 12.04.2008


Suất ăn Viện Bỏng - Niềm vui cuối tuần lần 4 ngày 25.04.2008


Chúng mình cùng tiếp tục lần thứ năm vào lúc 9g30 thứ bảy ngày 17.05.2008 tại sảnh tòa nhà 7 tầng viện Bỏng.


Số lượng suất ăn sẽ được chị Hà nhận từ chị Thủy - Y tá trưởng.


Chuyển quỹ từ topic lần 4 sang là 3784K
.:LoveStruc:


Các mẹ ơi chúng mình cùng chung tay giúp sức nhé nhé. :Applause: :Applause:


Mong rằng tấm lòng của mọi người xa gần không ngừng giúp sức để bếp lửa của tình thương, của lòng nhân ái cứ ấm nóng mãi trong cuộc đời.


Một nụ cười cho đi là ngàn nụ cười nhận lại