Không biết các anh chị đã xem qua bài báo này chưa?


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297112&ChannelID=12


Em tính ghé qua lì xì cho các em ở đây trước Tết, chắc trong tuần này. Nhưng đi một mình cũng ngại, chưa biết vào Nhi Đồng 1 gặp ai, hỏi ai. Có chị nào đi cùng hay có thông tin gì thì chỉ em với. Hoặc có ở đâu đã có chương trình giúp đỡ các em này thì cho em tham gia cùng. Em cám ơn ạ.