các mẹ ơi mình muốn tham gia hội cùng các bạn chia sẻ tình thương cho những số phận kém may mắn mà chẳng biết lịch hoạt động và đóng góp như thế nào? liên hệ với ai? giúp mình với email của mình thu_nga_kk@yahoo.com.vn Cảm ơn nhé