Chào các bố mẹ!


Topic này để báo cáo thu chi hàng tháng của Hội. Có ý kiến gì các bố mẹ trao đổi trong Topic chung nhé. Số tiền dư tháng này sẽ chuyển sang cho hoạt động của Hội tháng sau các bố mẹ nhé!


Cám ơn rất nhiều về sự đóng góp của các bố mẹ :Rose::Rose::Rose:


Phượng


Báo cáo thu chi tháng 05/2009:


http://spreadsheets.google.com/pub?key=rbK1CKPrjHY9HUjuiajDiUw&output=html