Chị Loan và các mẹ oi, hiện em có mã số mua san pham dinh duỡng, mỹ pham chiết xuất từ lo hội của hãng alovera forever living product, em sẽ mua đuợc với giá rẻ hon so với giá bán lẻ. Em có ý kiến thế này cac mẹ xem có đuợc khong nhé: Những mẹ nào đã biết, đã dùng và sẽ có ý định dùng san pham alovera lô hội mà muốn mua thì em sẽ mua hộ, và số tiền chenh lệch giữa giá xỉ và giá bán lẻ sẽ đuợc gửi vào quỹ từ thiện của chị Loan. Các mẹ cho ý kiến nhé.


Mod oi xem xét hộ em vấn đề này, đừng xoá bài của em nhé. Cam on Mod nhiều.