Tôi mới dùng viên uống Bảo xuân được hơn 1 tháng nay. Nay tôi thấy có thêm viên uống sắc xuân cũng làm đẹp da, cân bằng nội tiết tố và hết nám.


Tôi đang uống bảo xuân mà chuyển sang sắc xuân ngay lập tức có được không?