Dó tính chất công việc, em hay dang nắng ngoài đường nên giờ mặt em bị nám quá chừng. Làm gì cho nhanh hết đây, mách giúp em. Em xin cảm ơn