Thưa chuyên gia! Bé nhà em thuộc diện hiếu động (có thể nói gần như là tăng động) và không lúc nào chịu ngồi yên. Em đang băn khoăn không biết các lớp học ở VUS liệu có an toàn không? Bé nhà em như vậy thì trung tâm có nhận dạy không ạ?