Thưa chuyên gia,


Mình nghe nói rất nhiều về các chất ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như DHA, ARA, Choline... Mình chưa rõ lắm về ARA xin cho biết ARA có vai trò gì và những thực phẩm nào có chứa ARA.


Cảm ơn chuyên gia.