Thưa các chuyên gia!


Gần đây tôi có thấy 1 số sản phẩm sữa mới có bổ sung Lutein. Vậy Lutein là gì? Có tác dụng gì? Trong thực phẩm hàng ngày những loại nào có chứa nhiều Lutein.