Ngoài việc mẹ chăm sóc cho em Nghé từng bữa cơm thì việc cho con uống nước cam tăng cường sức đề kháng, lúc mẹ bận rộn thì cốm nổ Ceelin cũng là sự lựa chọn của mẹ


Tranh được anh 2 hỗ trợ vẽ và em Nghé tô màu