Thấy các anh chị chạy xe đạp con thích lắm, được các anh chị cho mượn xe, con cũng trèo lên đạp, nhưng con chưa đi 2 bánh được, chỉ đi 4 bánh thôi. Đạp xe cũng là cách rèn luyện sức khỏe rất tốt.


Con và bức tranh đây ạ.