Bạn Na này toàn ăn chơi không :)). Hôm nay bạn cho cả nhà đi máy bay soang quá, lễ mà :))
Chúc cả nhà nghỉ lễ zui zẻ nhá :x