Bài học về trái đất


Mẹ giảng cho con bài học về trái đất qua quả địa cầu hình tròn. Nhìn vào quả địa cầu con chỉ tay "Đây là biển, đây là rừng, đây là không khí, đây là nước cam". "Sao không phải là Việt Nam, Trung Quốc,... các nước trên thế giới?" Con giải thích "Đây là những thứ con ăn hàng ngày: Biển có cá, rừng có cây xanh (rau xanh), không khí trong lành, nước cam con uống... cho con khỏe mạnh".