Hồi trước khi thằng cu nhà em còn bé, về quê lạnh quá cứ húng hắng ho suốt, ông nội thương cháu liền ra vườn vặt bông hoa hồng bạch, thêm một ít đường phèn hấp lên cho uống, một ngày vài lần. Vậy mà chỉ hai hôm là khỏi hẳn. Sau này em về quê toàn tranh thủ vặt hoa đã nở rồi ( vì tiếc bông còn e ấp) ngâm với mật ong, mỗi lần con húng hắng ho lại hấp cho con uống. Nhờ hoa hồng bach của ông mà các cơn ho thường bị chặn ngay từ đầu, không phải dùng kháng sinh. Yêu loài hoa này quá.