Hồi nhỏ đi học hầu như không bao giờ mình dám bước vào nhà vệ sinh vì nó vừa bẩn lại có mùi hôi thối kinh khủng khiếp mà không biết diễn tả thế nào. Không có giấy cũng không có nước sạch, nước ở bể thì vừa đầy rác và đủ loại côn trùng muỗi, gián ở đó. Nhớ có lần hồi lớp một bị đau bụng dữ dội không chịu nổi mà trong giờ học xin cô ra giải quyết nỗi buồn, nhưng cũng không dám vào nhà vệ sinh mà bậy ở bụi cây gần đó, giấy cũng không kịp mang mà giải quyết bằng mấy cái lá khô rụng gần đó. >_