Mình nghe nói rất nhiều đến câu " Nhà vệ sinh đạt chuẩn an toàn" Vậy thế nào là nhà vệ sinh đạt chuẩn an toàn? Các mẹ thông thái cho em ít ý kiến với ạ??!!