Hồi nhỏ, cứ mỗi lần ko thuộc bài thì sẽ bị điểm zero, nhưng cái thời đó, bọn con trai lớp tôi ít sợ điểm lắm. Thế là để khắc phục tình trạng lười biếng học bài, cô giáo kết hợp với hình phạt "dọn nhà vệ sinh", nam dọn nam, nữ dọn của nữ. Mà nhà vệ sinh của bọn mình ngày xưa ghê lắm, bước vào đó cứ phải nhắm mắt, bịt mũi, quần xoắn lên ... Biện pháp này coi bộ mà các bạn siêng hơn hẳn. Như vậy cũng đủ biết tại sao các bạn ai cũng sợ WC lắm rồi. :(