Tuần trước có dịp chở con ra ngoại ô chơi, đang mải chơi vui thì bé nhà em lại mắc đi vệ sinh. Mình dẫn bé đến nhà vệ sinh ở khu vực nhà vệ sinh. Khi đến nơi bé chạy vào thì chạy ra liền và nói: “Con không đi nữa, con hết mắc rồi.” Mình biết là bé chưa đi và bắt bé đi vào nhà vệ sinh lại ngay bé liền khóc và nói: “Nhà vệ sinh tối và ghê quá, con không đi đâu ở trường con vẫn nhịn hoài đâu có sao đâu mẹ”. Đang nói bé tự nhiên khóc và ăn vạ: “Mình về nhà nhanh đi mẹ. Con muốn về, con muốn về huhu”. Biết nhà vệ sinh dơ con không dám đi em liền dẫn bé đến nhà người dân xung quanh để xin đi tè.Sau khi về em cứ suy nghĩ mãi chuyện này. Hóa ra bé nhà em ở trường không dám đi tè toàn phải nhịn không? Có mẹ nào rơi vào tình trạng giống em không?