Lời tựa: Chuyện tôi kể là hoàn toàn thật, tôi biết vượt quá số lượng chữ cho phép nhưng tôi muốn kể như chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người, để hy vọng những thế hệ tiếp theo có được những nhà vệ sinh tốt hơn và có được ấn tượng tốt hơn về nhà vệ sinh trường học. Xin cảm ơn!