Ngày hôm ấy mẹ đến trường đón Tít thấy chàng ko líu lo chân sáo như hàng ngày, dè dặt mãi mới bước đến gần mẹ trên tay là cái quần ướt, nhìn thấy mẹ mắt chàng đã rơm rớm nước mắt như trực khóc, mẹ nhẹ nhàng hỏi chuyện chàng mới kể: hôm nay con buồn tè quá mà khi vào nhà vệ sinh nhìn thấy có con gián chết ở đó và các bạn tè tràn cả ra nền nhà, mùi khai lắm, con sợ bẩn ko vào tè nữa nên chạy ra ngoài , 1 lúc sau thì tè dầm ra quần, các bạn còn cười chê con "dấm đài"nữa... kể xong câu chuyện chàng òa lên khóc, khổ thân " chàng trai " bé , mẹ phải an ủi mãi chàng mới xuôi xuôi và đi về nhà sau khi mẹ hứa ngày mai sẽ " thanh minh" với các bạn về tai nạn nhỏ này để các bạn đừng trêu Tít nữa.