Các mẹ giúp em là em vừa thử que thì thấy 2 vạch. Nhà thì cũng gần ở PSQT định vào ấy khám gói trọn gói cũng như sinh tại đây luôn. Các mẹ thấy có ổn không ạ? Nhờ các mẹ tư vấn vì đây là lần đầu của em nên không có thông tin gì nhiều. Cám ơn các mẹ