Có mẹ nào dùng Trà Ích Sữa ở Nghệ An chưa? Thấy quảng cáo hiệu quả, sữa về nhanh chóng sau 2 đến 4 ngày mà chẳng biết có đúng như quảng cáo không? Dùng Trà Ích Sữa: Một liệu trình 589.000đ, 6 gói uống 12 ngày. Có mẹ nào đã dùng cho mình xin thông tin, và có hiệu quả như quảng cáo?