Mình bị lưu thai 2 lần, buồn lm lần đầu 8 tuần,10 tháng sau voi có thai lại 5tuan lại lưu,trời ơi buồn lm,lần sau có lại mình phải ntn ai có kinh nghiệm chia sê giúp e với,e ở miền bắc