E sinh năm 1992,chồng e sinh năm 1988,2 vợ chồng e có 1 bé đầu sinh năm 2018,e muốn đẻ luôn cho xong nhiệm vụ nên tính sanh năm 2020 cho tam hợp, có mẹ nào cũng như e  k ạ