Ce cho e hỏi, có ai ra dịch nâu sau chuyển phôi trữ 17 ngày ko, như thế là bị làm sao ạ. E bị ra 2 hôm nay, lo quá.