Em đang chuẩn bị tết âm này nhảy ổ, đang tính về quê đẻ mà phân vân giữa Bệnh viện phụ sản Thái Bình và Bệnh viện phụ sản An Đức quá, em nghe nói dịch vụ bên An Đức tốt hơn, người nhà đi chăm không cần vất vả nhưng chất lượng y bác sỹ bên Bệnh viện phụ sản Thái Bình tốt hơn. Chị em nào có kinh nghiệm chia sẻ với em giúp ạ:-S:-S:-S