Thực ra, mình nghĩ nuôi bất kì một đứa trẻ nào cũng như đi trên một quãng đường. Không ai hứa sẽ cho bạn một hành trình hoàn toàn bằng phẳng. Cứ vui vẻ, bình tĩnh đón nhận những thử thách mà con bạn đem lại. Chỉ khi nào chúng ta nghĩ rằng, con đường lúc nào cũng phải phẳng thì khi ấy mỗi cục đá chúng ta gặp sẽ đều như “một cuộc tấn công”.


http://phununews.vn/me-than-dong-do-nhat-nam-chia-se-cach-day-con-het-suc-thu-vi-205271.html