các mẹ ơi có ai uống thuốc gia truyền Lê Gia-Đồng xoài có em bé chưa ạ. chia sẻ giúp mình vs .minh kinh nguyệt ko đều đang mong có bé.