Tiếng ồn, ánh sáng chói có thể làm trẻ khó chịu và không thể ngủ ngay được. Trong thời gian rèn trẻ đi ngủ đúng giờ, bạn cần chú ý đến các yếu tố không gian yên tĩnh, dễ chịu để con chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.