Đúng thật là nuôi con mới biết công chăm sóc của bố mẹ mình là như thế nào... Đợt này thay đổi thời tiết là cả mình và 2 bạn nhỏ đều bị nổi mẩn mề đay. Có mẹ nào có con mùa này hay bị không ạ? các mẹ có giải pháp gì hay không mách cho mình với. 

hình ảnh