Hành trình làm mẹ luôn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là quá trình dạy bé tự lập. Là một người mẹ tối biết quá trình này mang lại nhiều lợi ích cho con cả về nhân cách và tư duy nhưng đôi lúc rất nản ba mẹ nào có thể chia sẻ thêm giúp tôi để có thể enjoy hơn không. Các mẹ chia sẻ giúp mình các phương pháp mà các mẹ đang áp dụng nhé!!!!