E thả tháng này được 3 tháng rồi ạ. 2 tháng đâu bụng cứ lâm râm. Tháng thứ 3 thì 10 ngày đầu ko sao nhưng mới hôm qua ngủ e bị đau bụng râm râm cả đêm,  còn 9 ngày nữa mới tới ckk. Các c có kinh nghiệm cho e hỏi đau bụng vậy lá sao ạ. E ckk rất đều cứ 28 ngày là có,  hay do e đi làm stress nên chưa có. E buồn quá đi