Con mình 6 tuần tuổi đi phân có lẫn máu, bé ăn ngủ bình thường. Hôm nay là lần đầu tiên bé đi như vậy. Có mẹ nào gặp trường hợp này chưa cho mình kinh nghiệm với.