Mọi người chia sẻ giúp em hiểu rõ môi trường đào tạo lớp “ mầm non “ và “ mẫu giáo “ là như thế nào với ạ ? Em dự định là cho bé đi học từ 3 tuổi vì hiện giờ ở nhà có bà chăm nhưng em không biết rõ là gửi bé học trường “ mầm non “ hay “ mẫu giáo “ là phù hợp nhất ?