Các mom cho em hỏi với, em trễ 6 ngày và siêu âm có dịch 7mm và hình trống âm 4mm trong buồng tử cung. E tập đầu nên chưa biết gì cả, lần trước bị sảy sớm rồi nên e bị lo lắng ạ. Như thế là con đã về tổ chưa ạ