Loading interface...


Cháu mới 12 tuần mà đã nặng 53 gr ???? Trong khi em xem bảng cân nặng tiêu chuẩn , 12 tuần chỉ nặng 14 gr thôi,


Loading interface...


e đi siêu âm ở viện sản Hà Nội chứ có phải chỗ linh tinh đâu các mẹ giải đáp cho em với