Em mang thai được 5 tuần r...bị dộng thai đã được tiêm dưỡng thai và được kê đơn thuốc...e uống thuốc được 1 ngày r nhưng băng huyết không ngưng T.T các mẹ giúp e nên làm thế nào với