Có mẹ bầu nào đã gặp trường hợp mang thai mà bị nhau tiền đạo và nhau cài răng lược không. Xin cho chút chia sẽ ạ