Cac me oi ai co kinh nghiêm ve viec be bi nôi hach do tiem phong lao ko. Be nha minh bi len hach o nach nay bi vơ ra mu rui. Jo minh phai lam sao. Co nhât đinh phai đi mô hach ra ko moi nguoi. Ban nao co kinh nghiêm giup minh voi