Bảng chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh theo mỗi tháng tuổi

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái

chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh - bé gái

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai

bảng chiều cao cân nặng của trẻ

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh - bé trai

Các thông tin chung về chỉ số tăng trưởng cân nặng của trẻ

Trẻ cân nặng bao nhiêu là bình thường?

  • Cân nặng trẻ sơ sinh được sinh đủ tháng bình thường vào khoảng 2,9 - 3,8kg.
  • Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng, mức tăng trung bình một tháng ít nhất 600 gram hoặc 125 gram mỗi tuần. Lớn hơn 6 tháng tuổi, bé tăng trung bình 500 gram/tháng.
  • Trong năm thứ hai, tốc độ tăng trưởng cân nặng chuẩn của bé trung bình là 2,5-3kg.
  • Sau 2 năm, tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm của bé là 2kg cho đến tuổi dậy thì.

Tìm hiểu chi tiết tại: bảng chiều cao cân nặng của trẻ