Em đi canh trứng, nhưng soi không thấy trứng trội. Em buồn quá. Muốn đi khám bs thám. Mẹ nào từng đi khám ở đây, theo bác mà có bé thì chỉ em với ạ huhu