Chào cả nhà,


Mình là thành viên mới xin gia nhập vào đại gia đình đây! và cũng xin CM tư vấn giúp 1 chuyện.


Tháng 9 tới mình đập chum. Xin CM chỉ giúp là em bé mới sinh đã tắm được chưa? Mình hỏi thế vì thấy có người bảo chỉ cần lau người bé bằng nước ấm, đợi tới khi rụng rốn mới tắm. Có đúng vậy ko Cm ơi??