Các mẹ ơi!


Nhà em có "di truyền" bị bệnh nổi mề đay. cu Bi nhà em tý xíu cũng đã bị rồi. Hic bệnh này không nguy hiểm nhưng thật sự rất ngại. Người nhà em lớn rồi thì uống thuốc là khoảng 15 phút sau sẽ hết. Nhưng trẻ con thì không dám cho uống thuốc. Nên bị lâu, bé ngứa, gãi bị trầy da nữa.


có mẹ nào có tuyệt chiêu không? Chỉ em với.


Em cũng hỏi chuyên gia là có cách nào hạn chế bệnh này tối đa không?