Hôm nay mới biết thông tin bên này cũng thi Hạnh phúc li ti, Mẹ Tú gửi ảnh chia sẻ với các mẹ trên tinh thần vui là chính, dù có hay không có giải cũng đều vui, các mẹ ủng hộ cho Anh Tú nhé.