tình yêu chỉ có thể thực hiện được khi thiền định đã diễn ra. Nếu bạn không biết cách tập trung vào con người của bạn, nếu bạn không biết cách nghỉ ngơi và thư giãn trong con người bạn, nếu bạn không biết cách hoàn toàn một mình và hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì.

 tình yêu xuất hiện như một mối quan hệ, nhưng bắt đầu trong nỗi cô đơn sâu sắc. tình yêu được thể hiện như một mối quan hệ, nhưng nguồn gốc của tình yêu không nằm trong mối quan hệ: nguồn gốc của tình yêu là trong thiền định. khi bạn hoàn toàn hạnh phúc trong sự cô độc của mình - khi bạn không cần người kia, khi người kia không cần - thì bạn có thể yêu. nếu cái kia là nhu cầu của bạn, bạn có thể khai thác, thao túng, thống trị, nhưng bạn không thể yêu.