tình yêu vô điều kiện là đẹp, nó đang mở rộng.nó đang cho đi mà không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại.đó là mong muốn điều tốt nhất cho ai đó hoàn toàn vì bạn quan tâm đến họ và hạnh phúc của họ cũng là của riêng bạn.đó là một trải nghiệm rất thuần túy, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro. nó có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ bản thân cẩn thận, nếu không, nếu nó được trao cho những người không có lợi ích tốt nhất của chúng ta, nó có khả năng được sử dụng chống lại chúng ta như một vũ khí.


Việc lựa chọn sai lầm về việc mở rộng nó cho ai thông qua việc mở lòng với tình yêu một cách thô bạo và cuồng nhiệt cũng có thể dẫn đến việc mang nhầm người trong năng lượng cảm xúc của chúng ta ở một dạng nào đó, trong suốt thời gian tâm hồn của chúng ta.

nhưng mà chắn chắn rằng tình yêu của mỗi người sẽ mỗi khác, mỗi người sẽ có những khác biệt về mặt cảm nhận, có người hạnh phúc có người vui vẻ nhưng cũng có người bi thương có người đau khổ quan trọng là chúng ta có biết bản thân mình đang ở đâu không hay thôi chứ mọi thứ giường như đã được sắp đặt