Trong chuyện tình yêu thì người ta luôn sợ nhất là bị thương hại, xin hãy thương thôi đừng nên thương hại người ta. Thương hại một người nào đó nó đáng sợ đến lúc nào bạn có biết hay là không? Và từ trước đến giờ mình cực kỳ ghét những người nào mà đi thương hại người khác, người ta không cần sự thương hại trong tình yêu đâu. Sự thương hại trong tình yêu nó giống như là một trò đùa vậy đó, người ta không cần sự thương hại từ bạn, mà người ta cần đó chính là tình thương chân thành từ bạn mà thôi. Đừng bao giờ luôn cố gắng giải thích rằng mình chỉ thương hại người đó, ta không có tình cảm gì với họ thì đừng bao giờ gieo cho họ những cái hy vọng, và đừng có mang cái danh nghĩa thôi ngại ra để mà giải thích cho những cái hành động mà mình đã làm được. Không yêu, không thua người khác thì đừng nên tôi ngại, nó không có vui một chút nào đâu. Và ngược lại bạn đã khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn, tổn thương nhiều hơn và người ta sẽ có cái cảm giác giống như là mình bị người khác làm cho họ đau lòng thêm một lần nữa vậy đó. Đừng mang hai chữ thương hại ra để làm tổn thương người khác như vậy phải làm như vậy là quá đáng và đối xử tàn nhẫn với những con người mà có trái tim mong manh dễ vỡ lắm đó. Nếu không yêu, không thu gì người ta thì cứ nói thẳng, thà người ta biết sự thật và tôi tôi chấp nhận nó chứ đừng bao giờ đem cái sự thương hại đó ra để mà khiến cho người ta phải hy vọng bất cứ điều gì ở mình. Đến rồi một lúc nào đó người ta nhận ra được sự thật, là bạn chỉ thương hại người khác mà thôi chứ không có một chút tình cảm nào đối với họ cả thì lúc đó họ sẽ cảm thấy như thế nào? Đương nhiên họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, và tổn thương nhiều đến mức nào thì làm sao bạn có thể biết được chứ.